EĞİTİM BİRİMİ

      Eğitim birimi açık ve kapalı ceza infaz kurumunda iki öğretmen iki infaz koruma memuru olmak üzere beş personelle hizmet vermektedir. Bünyesinde iki adet kütüphane iki adet bilgisayar laboratuvarı bir adet resim atelyesi ve altı adet derslik bulunmakdır.

      Eğitim Birimi Faaliyetleri

      Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 gün ve 46/1 ve 51 No’ lu Genelgeleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini, iş ve meslek eğitimi faaliyetlerini, sosyal-kültürel faaliyetleri ve kütüphane faaliyetlerini yürütmektedir. 
      Kurumumuza yeni gelen hükümlü ve tutukluların öncelikle Kuruma girişlerinde eğitim-öğretim durumları verdikleri beyanlarına göre tespit edilmektedir. Eğitim ve öğretim durumları tespit edilen hükümlü/tutuklulara öğretim durumlarına göre eğitimlerine devam edebilmeleri konusunda gerekli bilgiler verilmekte ve eğitim-öğretimlerine devam etmeleri hususunda ikna etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumumuza gelen hükümlü/tutuklulardan öğrenci olanların, Kurumumuzda öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli yazışmalar ve kayıt işlemleri takip edilmektedir.
      Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

1- Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi:
a) Yetişkin Eğitimi I. Kademe Okuma-Yazma Kursları,
b) Yetişkin Eğitimi II. Kademe Okuma-Yazma Kursları,
c) Örgün Eğitimlerine Devam Ederken Tutuklanan Öğrenciler,
d) Açık İlköğretim Okuluna Başvuru ve Sınavlara Katılım,
e) Açık Öğretim Lisesine Başvuru ve Sınavlara Katılım,
f) Yüksek Öğrenim Kurumlarına Başvuru ve Sınavlara Katılım,
i) Öğrenci Seçme Sınavları(YGS, LYS vb.)
ii) KPSS, YDS, DGS vb. diğer Sınavlar,
iii) Açık Öğretim Fakültesi Başvuru ve Sınavlara Katılım,
iv) Diğer Fakülte ve Yüksekokullar

2- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri,

3- İş ve Mesleki Eğitim Kursları,

4- Kütüphane Faaliyetleri,

5- Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar;
a) Konferanslar
b) Bilgi Yarışmaları ve Münazaralar
c) Konserler
d) VCD Film Gösterimi
e) Tiyatro
f) Sportif Faaliyetler
g) Sosyal-Kültürel Amaçlı Kurslar
h) Diğer Sosyal ve Kültürel Faaliyetler


     1- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ:


a) I. Kademe Okuma Yazma Kursları:
Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan Okuma-yazma  bilmeyen  veya  Yetişkin I. Kademe Başarı Belgesi bulunmayan 65 yaş ve altı sağlık durumları elverişli hükümlü ve tutuklular belirlenerek Yetişkinler I. Kademe Okuma -Yazma Kursuna alınır. Açılan kurslar Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde yürütülmektedir.

b)   II. Kademe Yetişkinler Eğitimi Kursları:İlkokul 4.sınıftan terk belgesi veya I. Kademe Okuma-Yazma Başarı Belgesi olan hükümlü ve tutuklulara, Yetişkinler II. Kademe Okuma-Yazma Kursu (İlkokul Denkliği) verilir. Açılan kurslar Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde yürütülmektedir. 

c) Örgün Eğitimlerine Devam Ederken Tutuklanan Öğrenciler:
Örgün eğitimlerine devam ederken tutuklanarak ya da özgürlüğü bağlayıcı ceza alarak kurumlarımıza gelen çocukların eğitim-öğretimlerinin kesintiye uğramaması için, yapılacak işlemler Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 gün, B.03.0.CTE.0.00.10.00 / 010.06.02/ 7 sayı ve 51 nolu “Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri” genelgeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

d) Açık İlköğretim Okullarına Başvuru ve Sınavlara Katılım:
Yetişkin II. Kademe Okuma-Yazma Kursunu başarı ile tamamlayıp belgesini alan, İlkokul 5. sınıf mezunu ve Ortaokula kayıtlı iken terk eden hükümlü ve tutuklular Açık İlköğretim Okuluna başvurabilmektedir. Kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde tüm oda ve koğuşlara duyuru yapılarak Açık İlköğretim Okuluna kayıt şartlarını taşıyan hükümlü ve tutukluların Açık İlköğretim Okuluna kayıt ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmektedir.  Açık İlköğretim Okuluna kayıt ücretini karşılayamayacak durumda olan hükümlü ve tutukluların kayıt ücretlerinin ödenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Kurumumuz sınav merkezi olup, sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Yürütme Kurulunun, Kurumumuza gönderdiği sınav komisyonu tarafından yapılmaktadır.

e) Açık Öğretim Lisesine Başvuru ve Sınavlara Katılım:
Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan ortaokul mezunu veya lise terk olanların başvuru yapabileceği Açık Öğretim Lisesi için kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihler tüm hükümlü ve tutuklulara duyuru yapılarak bildirilmektedir. Açık Öğretim Lisesi kayıt ücretini karşılayamayacak durumda olan hükümlü ve tutukluların kayıt ücretlerinin ödenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır. 

f) Yüksek Öğretim Kurumlarına Başvuru ve Sınavlara Katılım:

i) Öğrenci Seçme Sınavı Faaliyetleri(YGS, LYS vb.):
Eğitim-öğretim yılı içerisinde Öğrenci Seçme Sınavına katılmak isteyen hükümlü ve tutuklulara yazılı duyuru ve bireysel görüşme ile konu hakkında bilgi verilmektedir.
Öğrenci Seçme Sınavına katılacak hükümlü/tutukluların sınava hazırlanmalarını sağlamak üzere Özel Öğretim Kurumlarından kitap temini sağlanmaktadır

ii) KPSS, YDS, DGS vb. diğer Sınavlar:
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacak hükümlü ve tutukluların başvuru işlemleri yapılarak rehberlik konusunda yardımcı olunmaktadır.

iii) Açık Öğretim Fakültesi Faaliyetleri :
Açık Öğretime devam eden hükümlü ve tutukluların yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri takip edilmektedir.

iv) Diğer Fakülte ve Yüksekokullar:
Kurumumuzda diğer fakülte ve yüksekokullara devam eden öğrenci bulunmamaktadır. Tutuklanarak Kurumumuza gelen örgün eğitimde okuyan üniversite öğrencilerinin sınavlarına katılabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

     2- DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ:
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 30/03/2001 tarihinde imzalanan Hükümlü ve Tutukluların Dini ve Ahlâki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü gereğince; istekli hükümlü ve tutuklulara Bolu İl Müftülüğünce kurumumuzda görevlendirilen Vaiz tarafından günde 4 saat, haftada 6 gün olmak üzere toplam 24 saat Din ve Ahlâk Dersi verilmektedir. İstekli hükümlü ve tutuklulara Vaiz tarafından haftada 12 saat Kuran Okuma Kursu verilmektedir.
Bolu İl Müftülüğünce kurumumuzda görevlendirilen Vaize tarafından kadın hükümlü ve tutuklulara günde 3 saat, haftada 1 gün olmak üzere toplam 3 saat Din ve Ahlâk Dersi verilmektedir.         

     3- İŞ VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI:
Hükümlü ve tutukluların, kurumdaki zamanlarını iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak; kendine yararlı olabilecek ve üretime geçirebilecek şekilde verimli bir halde ortaya koymaları amacıyla iş ve meslek edindirme kursları açılmaktadır. İş ve Meslek Eğitimi Kursları; serbest hayatta hükümlü ve tutuklular için fırsat yaratabilmede donanım ve kabiliyet geliştirme, toplumsal yaşamdaki farklı yetersizlikleri nedeniyle suça yönelme olgularını ortadan kaldırma, kendi hayatını kazanma gibi yaşamsal amaçlara yönelik kullanabilme, toplumsal yaşamda yer edinebilme ve en önemlisi olumlu benlik, kimlik edinmelerini sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ilgili protokol gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile sürekli işbirliği yapılarak hükümlü ve tutukluların eğilimleriyle ilgili iş ve meslek edindirmeye yönelik kurslar düzenlenmektedir.  

     4- KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ:
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda kütüphane olarak kullanılmak üzere iki bölüm mevcuttur. Kütüphanelerimiz hükümlü ve tutukluların her zaman kitap alıp verebilmesi amacıyla kullanıma hazır haldedir. Kütüphanemizde tasnif işlemleri ve taşınır işlemleri tamamlanmış olup, Kütüphanelerimizde kayıtlı toplam 1863 kitap bulunmaktadır.

5- SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER:

a) Konferanslar:
Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların kişisel, sosyal, kültürel, ahlaki ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlamak, yurt ve ulus sevgisini geliştirmek, aile bağlarını güçlendirmek için konferanslar düzenlenmektedir. Belirli gün ve haftalar dikkate alınarak kurumumuzda her ay konferans düzenlenmektedir.

b) Bilgi Yarışmaları ve Münazaralar:
Ceza İnfaz Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutuklular için tarafımızca münazara ve genel kültür bilgi yarışmaları düzenlenmektedir.

c) Konserler

d) VCD Film Gösterimi

e) Tiyatro

f) Sportif Faaliyetler:
Kurumumuzda bulunan spor kompleksinden tüm hükümlü ve tutuklular periyodik olarak faydalanmaktadır. 

g) Sosyal-Kültürel Amaçlı Kurslar:

h) Diğer Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:
Belirli gün ve haftalar (30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, İlköğretim Haftası vs.) hazırlanan programlarla kutlanmakta ve günün anlam ve önemi ile ilgili CD gösterimi yapılmaktadır. Mesleki kurslar sonunda kursları başarı ile tamamlayanların belgeleri düzenlenen törenlerle teslim edilmektedir. Psiko sosyal yardım servisi; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşama adapte olmasını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dâhilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

       İyileştirme haritasına göre psiko-sosyal servisin; gözlem ve sınıflandırma yönetmeliğine göre gözlem ve sınıflandırma formunun doldurulması, hükümlü ve tutuklu ön görüşme tanıma ve takip formlarının doldurulması, bireysel görüşmeler,  kriz durumu görüşmeleri, farklı kişi ve kurumlara yönlendirme, aileye yönelik çalışmalar, grup çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi, kurum personeline yönelik çalışmalar, hükümlülerin salıverilmelerinden önce hazırlık çalışmaları yapılması gibi görevleri bulunmaktadır.

Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.